Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2014

adrianna-labedzka
7499 0791
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
adrianna-labedzka
Play fullscreen
bring your love, I can bring my shame bring the drugs, I can bring my pain I got my heart right here, I got my scars right here
so tell me you love me only for tonight just tell me you love me even though you don't love me
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity
adrianna-labedzka
7593 2d58
Reposted fromsamvi samvi
adrianna-labedzka
7667 ffc5
Reposted fromcelebs celebs
adrianna-labedzka

NIE ODCHODZ

Nie odchodź, jest tak wcześnie
nie odchodź, nie w tej chwili
księżyc zaszył się w nowiu
drogi łatwo pomylić

Niedzielne popołudnia
będą takie codzienne
bez ciebie już do końca
nic naprawdę nie będzie

Popatrz na nasze wiosny
zapal grudniowe Gwiazdki
schowaj w sercu na zawsze
najpiękniejsze obrazki

Znajdę troszeczkę ciepełka
choć wokół ciągle zima
zrobię więcej niż wszystko,
by cię tutaj zatrzymać

Wszystkie dni pomaluję
najzieleńszym kolorem
i od jutra zostanę
trochę lepszym aniołem

Bez ciebie dni i noce
na daty porozmieniam
nigdy się nie odważę
zacząć wszystko od zera

Nie możesz tak po prostu
rozwiać się gdzieś na wietrze
chcę tyle ci powiedzieć
chcę posłuchać cię jeszcze

Zostań, bo się zgubimy
każde z nas w innej pustce
jutro da nam w prezencie
nowe, lepsze pojutrze
Reposted frombyebyebabe byebyebabe
adrianna-labedzka
7849 70ea
Reposted from0mega 0mega
adrianna-labedzka
Reposted frominvisibile invisibile
adrianna-labedzka
7984 239c 500
Reposted fromumiembyccisza umiembyccisza
adrianna-labedzka
8048 a5b9 500
Reposted fromcasanovared casanovared
adrianna-labedzka
8058 2f51
Reposted fromiamstrong iamstrong
adrianna-labedzka
8106 d462
Reposted fromModeleczka Modeleczka
adrianna-labedzka
adrianna-labedzka
3179 6963
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
adrianna-labedzka
3591 0e5c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
adrianna-labedzka
1506 5f67
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
adrianna-labedzka
2042 0cdc
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
adrianna-labedzka
3973 cbd6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
adrianna-labedzka
1917 c966
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
adrianna-labedzka
0255 2d81
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl